logotyp

Dekapsulácia zubabodka

Sutúra extrakčnej ranybodka

Extrakcia viackoreňového zubabodka

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňabodka

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňabodka

Poextrakčné ošetrenie ranybodka

akcia
Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
akcia Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa
Klinika Vranov nad Topľou

Ondavská 888/13
093 01 Vranov nad Topľou

0905 069 305

Klinika Prešov

Solivarská 1403/19
080 05 Prešov-Solivar

0910 693 201

Klinika Bystré

Prešovská 282/1
094 34 Bystré

0905 069 321

Spravovať súhlas