logotyp

Cenníkbodka

1. Základné stomatologické výkony

Názov výkonu Infiltračná anestézia Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 13,00 €
Názov výkonu Intraligamentárna anestézia Cena (€) – poistenec 13,00 € Cena (€) – ne-poistenec 13,00 €
Názov výkonu Komplexné stomatologické vyšetrenie Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Lokálne fluoridácia za každé zuboradie Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Pečatenie fisúr (každý zub) Cena (€) – poistenec 12,00 € Cena (€) – ne-poistenec 12,00 €
Názov výkonu Preventívna pedostomatologická prehliadka Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 14,00 €
Názov výkonu Preventívna stomatologická prehliadka Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 16,00 €
Názov výkonu RTG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Zvodová anestézia Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €

2. Záchovná stomatológia

Názov výkonu Dláhovanie za 1 zub Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky Cena (€) – poistenec 45,00 € Cena (€) – ne-poistenec 65,00 €
Názov výkonu Skloniomer distálny úsek - dve plôšky Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 35,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 45,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2 kk Cena (€) – poistenec 70,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3kk Cena (€) – poistenec 105,00 € Cena (€) – ne-poistenec 135,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4kk Cena (€) – poistenec 140,00 € Cena (€) – ne-poistenec 180,00 €
Názov výkonu Exstirpácia zubnej drene - za každý kanálik Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 60,00 €
Názov výkonu Fotokompozit frontálny úsek- jedna plôška Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky Cena (€) – poistenec 49,00 € Cena (€) – ne-poistenec 72,00 €
Názov výkonu Fotokompozit distálny úsek -jednoplôšková Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 55,00 €
Názov výkonu Skloniomer distálny úsek - jedna plôška Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Odstránenie starej koreňovej výplne - jeden koreň Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Paliatívne endodontické ošetrenie Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Príplatok za ošetrenie pod mikroskopom Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Rekonštrukcia zuba – priama Cena (€) – poistenec 70,00 € Cena (€) – ne-poistenec 100,00 €
Názov výkonu Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 75,00 €
Názov výkonu Skloniomer distálny úsek - tri plôšky Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 47,00 €
Názov výkonu Zavedenie parapulpálneho čapu Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €

3. Chirurgická stomatológia

Názov výkonu Chirurgická revízia rany Cena (€) – poistenec 6,00 € Cena (€) – ne-poistenec 8,00 €
Názov výkonu Dekapsulácia zuba Cena (€) – poistenec 7,00 € Cena (€) – ne-poistenec 12,00 €
Názov výkonu Egalizácia alveolárneho výbežku Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Extrakcia viackoreňového zuba Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Intraorálna incízia dentogénneho abscesu Cena (€) – poistenec 6,00 € Cena (€) – ne-poistenec 16,00 €
Názov výkonu Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie Cena (€) – poistenec 3,00 € Cena (€) – ne-poistenec 7,00 €
Názov výkonu Poextrakčné ošetrenie rany Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Sutúra extrakčnej rany Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Trepanácia alveoly Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 8,00 €
Názov výkonu Úprava prominujúcej alveoly Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €

4. Dentálna hygiena, bielenie zubov

Názov výkonu Dentálna hygiena kontrola Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 45,00 €
Názov výkonu Domáce bielenie zubov Cena (€) – poistenec 150,00 € Cena (€) – ne-poistenec 150,00 €
Názov výkonu Dentálna hygiena, pieskovanie Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia v ambulancii Cena (€) – poistenec 240,00 € Cena (€) – ne-poistenec 240,00 €

5. Príplatky v ambulancii

Názov výkonu Koferdam Cena (€) – poistenec 7,00 € Cena (€) – ne-poistenec 7,00 €
Názov výkonu Optra gate Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Príplatok za nedodržanie objednávacieho termínu Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €

6. Stomatologická protetika

Názov výkonu Alumíníum oxid celokeramická Cena (€) – poistenec 260,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Anatomický odtlačok Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Totálna snímatelná náhrada Cena (€) – poistenec 250,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Čiastočná snímatelná náhrada Cena (€) – poistenec 250,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Fazeta keramická Cena (€) – poistenec 260,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Funkčný odtlačok Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Kombinovaný odtlačok Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 45,00 €
Názov výkonu Korunka kovokeramika CrCo Cena (€) – poistenec 240,00 € Cena (€) – ne-poistenec 280,00 €
Názov výkonu Provizórna korunka - zhotovená v ambulancii Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Rebazacia Cena (€) – poistenec 90,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Intraorálny sken (odtlačok) Cena (€) – poistenec 70,00 € Cena (€) – ne-poistenec 70,00 €
Názov výkonu Flexi protéza Cena (€) – poistenec 360,00 € Cena (€) – ne-poistenec 360,00 €
Názov výkonu Zirkónová korunka Cena (€) – poistenec 260,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa
Klinika Vranov nad Topľou

Ondavská 888/13
09301 Vranov nad Topľou

Klinika Prešov

Solivarská 1403/19
080 05 Prešov-Solivar

Klinika Bystré

Prešovská 282/1
094 34 Bystré