logotyp

Cenníkbodka

1. Základné stomatologické výkony

Názov výkonu Akútne vyšetrenie Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Cielené stomatologické vyšetrenie Cena (€) – poistenec 12,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Dentálna hygiena Cena (€) – poistenec 45,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Dentálna hygiena kontrola Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 35,00 €
Názov výkonu Dlhší administratívny výkon Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Dokumentačná fotografia Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Infiltračná anestézia Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Intraligamentárna anestézia Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Komplexné stomatologické vyšetrenie Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Krátky administratívny úkon Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Lokálne fluoridácia za každé zuboradie Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Ošetrenie mäkkých tkanív Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 7,00 €
Názov výkonu Pečatenie fisúr (každý zub) Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Povrchová slizničná anestézia Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Preventívna pedostomatologická prehliadka Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 14,00 €
Názov výkonu Preventívna stomatologická prehliadka Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu RTG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Zvodová anestézia Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €

2. Záchovná stomatológia

Názov výkonu Calasept Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Diagnostická liečba Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Dláhovanie za 1 zub Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 35,00 €
Názov výkonu Dvojplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu fotokompozit Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 70,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie – za každý kanálik Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 120,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba Cena (€) – poistenec 35,00 € Cena (€) – ne-poistenec 45,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2kk Cena (€) – poistenec 70,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3kk Cena (€) – poistenec 105,00 € Cena (€) – ne-poistenec 135,00 €
Názov výkonu Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4kk Cena (€) – poistenec 140,00 € Cena (€) – ne-poistenec 180,00 €
Názov výkonu Endodostavba Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Exstirpácia zubnej drene - za každý kanálik Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Fotokompozit - dve plôšky Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 60,00 €
Názov výkonu Fotokompozit - jedna plôška Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Fotokompozit - tri plôšky Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 80,00 €
Názov výkonu Jednoplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu fotokompozit Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 60,00 €
Názov výkonu Komplikované ošetrenie koreňového kanálika Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Odstránenie koreňového čapu Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Odstránenie starej koreňovej výplne - jeden koreň Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Odstránenie zlomeného inštrumentu Cena (€) – poistenec 100,00 € Cena (€) – ne-poistenec 100,00 €
Názov výkonu Ošetrenie citlivých zubných plôšok - každý ďalší zub Cena (€) – poistenec 2,00 € Cena (€) – ne-poistenec 2,00 €
Názov výkonu Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Ošetrenie pod mikroskopom Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Paliatívne endodontické ošetrenie Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Postendodontická rekonštrukcia Cena (€) – poistenec 120,00 € Cena (€) – ne-poistenec 150,00 €
Názov výkonu Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Rekonštrukcia zuba – priama Cena (€) – poistenec 80,00 € Cena (€) – ne-poistenec 110,00 €
Názov výkonu Trojplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu fotokompozit Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 75,00 €
Názov výkonu Zavedenie parapulpálneho čapu Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €

3. Chirurgická stomatológia

Názov výkonu Chirurgická extrakcia ôsmeho zuba Cena (€) – poistenec 100,00 € Cena (€) – ne-poistenec 100,00 €
Názov výkonu Chirurgická revízia rany Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Dekapsulácia zuba Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Egalizácia alveolárneho výbežku Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Extrakcia viackoreňového zuba Cena (€) – poistenec 0,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Intraorálna incízia dentogénneho abscesu Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 16,00 €
Názov výkonu Komplikovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Poextrakčné ošetrenie rany Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Sutúra extrakčnej rany Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Trepanácia alveoly Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Úprava prominujúcej alveoly Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Zastavenie poextrakčného krvácania Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €

4. Bielenie zubov

Názov výkonu Domáce bielenie zubov Cena (€) – poistenec 200,00 € Cena (€) – ne-poistenec 200,00 €
Názov výkonu KAPA (ochrana na bielenie) Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Kombinované bielenie zubov Cena (€) – poistenec 350,00 € Cena (€) – ne-poistenec 350,00 €
Názov výkonu Opalescence bielenie – jedno zuboradie Cena (€) – poistenec 150,00 € Cena (€) – ne-poistenec 150,00 €
Názov výkonu Opalescence bielenie – obe zuboradia Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Vnútorné bielenie zubov - jeden zub Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia v ambulancii - jedno zuboradie Cena (€) – poistenec 150,00 € Cena (€) – ne-poistenec 150,00 €

5. Príplatky v ambulancii

Názov výkonu Koferdam Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Konzultácia a vysvetľovanie pacientovi za každých začatých 10 minút Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Medzizubná kefka Cena (€) – poistenec 1,00 € Cena (€) – ne-poistenec 1,00 €
Názov výkonu Optra gate Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Ošetrenie objednaného pacienta po ordinačných hodinách Cena (€) – poistenec + 30 % Cena (€) – ne-poistenec + 30 %
Názov výkonu Príplatok za nedodržanie objednávacieho termínu Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Zubná kefka Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €

6. Stomatologická protetika

Názov výkonu 3 shape scan Cena (€) – poistenec 90,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Alumínium oxid celokeramická Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 350,00 €
Názov výkonu Anatomický odtlačok Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Brúsenie 1 pilier Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 10,00 €
Názov výkonu Celková emediatna protéza Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 370,00 €
Názov výkonu Celková protéza Cena (€) – poistenec 370,00 € Cena (€) – ne-poistenec 500,00 €
Názov výkonu Čiastočná emediatna protéza Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 360,00 €
Názov výkonu Čiastočná protéza Cena (€) – poistenec 360,00 € Cena (€) – ne-poistenec 450,00 €
Názov výkonu Fazeta keramická Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Funkčný odtlačok Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Inlay keramická Cena (€) – poistenec 98,00 € Cena (€) – ne-poistenec 98,00 €
Názov výkonu Inlay keramiká Cena (€) – poistenec 98,00 € Cena (€) – ne-poistenec 98,00 €
Názov výkonu Inlay koreňová nepriama liata Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 60,00 €
Názov výkonu Každý ďalší vypadnutý zub Cena (€) – poistenec 5,00 € Cena (€) – ne-poistenec 5,00 €
Názov výkonu Kombinovaný odtlačok Cena (€) – poistenec 90,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Korunka kovokeramická Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 300,00 €
Názov výkonu Korunka plašťova (Dlaha na Bruxizmus tvrdá) Cena (€) – poistenec 100,00 € Cena (€) – ne-poistenec 100,00 €
Názov výkonu Kovová výstužná mriežka Cena (€) – poistenec 80,00 € Cena (€) – ne-poistenec 80,00 €
Názov výkonu Liaty výstužný strmeň zanorený do živice u dolnej sním. náhrady (DPN) Cena (€) – poistenec 90,00 € Cena (€) – ne-poistenec 90,00 €
Názov výkonu Oprava retenčných prvkov náhrady – základ (prvky sa pripočítajú) Cena (€) – poistenec 60,00 € Cena (€) – ne-poistenec 60,00 €
Názov výkonu Oprava, zub vypadnutý 1 Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Provizórna korunka - zhotovená v ambulancii (Protemp...) Cena (€) – poistenec 20,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
Názov výkonu Rebazácia Cena (€) – poistenec 150,00 € Cena (€) – ne-poistenec 150,00 €
Názov výkonu Retenčné rameno z drôtu Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Rozšírenie náhrady po ext. zuba (pridané zuby a kotv. prvky sa pripočítajú) Cena (€) – poistenec 30,00 € Cena (€) – ne-poistenec 30,00 €
Názov výkonu Spona trojramenná celoliata Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Spona trojramenná kombinovaná Cena (€) – poistenec 50,00 € Cena (€) – ne-poistenec 50,00 €
Názov výkonu Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) Cena (€) – poistenec 10,00 € Cena (€) – ne-poistenec 20,00 €
Názov výkonu Teleskopická celoliata protéza Cena (€) – poistenec 550,00 € Cena (€) – ne-poistenec 550,00 €
Názov výkonu Transparentné podnebia Cena (€) – poistenec 25,00 € Cena (€) – ne-poistenec 25,00 €
Názov výkonu Vyčistenie snímateľnej náhrady Cena (€) – poistenec 15,00 € Cena (€) – ne-poistenec 15,00 €
Názov výkonu Walplast protéza / Skeletová protéza Cena (€) – poistenec 540,00 € Cena (€) – ne-poistenec 540,00 €
Názov výkonu Zirkónová korunka Cena (€) – poistenec 300,00 € Cena (€) – ne-poistenec 350,00 €
Názov výkonu Zirkónová korunka - distálny zub Cena (€) – poistenec 350,00 € Cena (€) – ne-poistenec 400,00 €
Názov výkonu Zirkónová korunka - frontálny zub Cena (€) – poistenec 350,00 € Cena (€) – ne-poistenec 400,00 €
Názov výkonu Zirkónový medzičlen - distálny zub Cena (€) – poistenec 350,00 € Cena (€) – ne-poistenec 400,00 €
Názov výkonu Zirkónový medzičlen - frontálny zub Cena (€) – poistenec 350,00 € Cena (€) – ne-poistenec 400,00 €
Názov výkonu Živicová korunka Cena (€) – poistenec 40,00 € Cena (€) – ne-poistenec 40,00 €
akcia
Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
akcia Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa
Klinika Vranov nad Topľou

Ondavská 888/13
093 01 Vranov nad Topľou

0905 069 305

Klinika Prešov

Solivarská 1403/19
080 05 Prešov-Solivar

0910 693 201

Klinika Bystré

Prešovská 282/1
094 34 Bystré

0905 069 321

Spravovať súhlas