logotyp

Intraorálna incízia dentogénneho abscesubodka

Úprava prominujúcej alveolybodka

Egalizácia alveolárneho výbežkubodka

Chirurgická revízia ranybodka

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgiebodka

Trepanácia alveolybodka

Dekapsulácia zubabodka

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častíbodka

Sutúra extrakčnej ranybodka

Extrakcia viackoreňového zubabodka

Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa
Klinika Vranov nad Topľou

Ondavská 888/13
09301 Vranov nad Topľou

Klinika Prešov

Solivarská 1403/19
080 05 Prešov-Solivar

Klinika Bystré

Prešovská 282/1
094 34 Bystré