logotyp

Konzervačná stomatológiabodka

Najbežnejšie a najčastejšie výkony v našom stomatologickom klinike. Zubné výplne predstavujú najjednoduchšiu a cenovo najdostupnejšiu alternatívu pri postihnutí zuba a zubov zubným kazom. I tu platí pravidlo, že dostatočne dlhý čas na ošetrenie je esenciálny pre estetický a funkčný úspech. Všade, kde je to možné, sa snažíme indikovať kompozitné výplne, ktoré sa do zubu lepia na rozdiel od amalgámu, ktorý v zube drží mechanicky. Výroba kompozitnej výplne je zložitejšia ako amalgámovej, najmä v súvislosti s vlhkom prítomným v dutine ústnej. Preto v našom centre pri týchto druhoch výkonov používame tzv. izoláciu zubov pomocou kofferdamovej blany.

Ide o veľmi jednoduchý a pritom dôležitý spôsob, ktorým dokážeme skvalitniť hlavne endodontické a konzervačné výkony v našom stomatologickom centre. Izolácia zabezpečuje pre samotného pacienta len samé výhody v podobe vyššej bezpečnosti a príjemnejšieho priebehu samotného ošetrenia. Ošetrujúci lekár oceňuje suché pracovné pole a možnosť kvalitnejšej práce.

Mohlo by vás taktiež zaujímať
Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa
Klinika Vranov nad Topľou

Ondavská 888/13
09301 Vranov nad Topľou

Klinika Prešov

Solivarská 1403/19
080 05 Prešov-Solivar

Klinika Bystré

Prešovská 282/1
094 34 Bystré